SearchYou can search among the site content.
 
Home Page > Publications > Conference Papers

Conference Papers


International Conference Papers Presented and Published in Proceedings

Yazicioglu D A, "The Role of Computer Technologies in Restructuring of Design Education", 2014, International Art and Education Symposium, Eskişehir, 5/14/2014 - 5/16/2014
Yazicioglu D A, Kanoglu A, "Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitim/Öğretiminde Kalite Güvence Sistemi Bağlamında Başarım Tabanlı Yaklaşım", 2014, VII. International Congress of Educational Research, Ankara, 6/5/2014 - 6/8/2014
Kanoglu A, Yazicioglu D A, "Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Zorunlu Staj Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Bir Model", 2014, VII. International Congress of Educational Research, Ankara, 6/5/2014 - 6/8/2014
Yazicioglu D A, "Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Düzenlenmesinin, Öğrencilere Üç Boyutlu Düşünme Becerisi Kazandırılmasında Sağlayacağı Avantajlar", 2014, IIX. International Computer and Instruction Symposium, Edirne, 9/18/2014 - 9/20/2014
Yazicioglu D A, "Potential Created by Computer Technology As to Design of the Lighting Elements", 2014, International Art and Design Congress, İzmir, 10/20/2014 - 10/25/2014
Yazicioglu D A, "Review of Experimental Projects Designed for Increasing the Sustainability Value of High buildings", 2011, s. 239-241, International Ecological Architecture and Planning Symposium, Antalya, 11/24/2011 - 11/25/2011
Yazicioglu D A, "Evaluation of The Competence of Software Used in House Interior Design", 2011, s. 126-130, International Fine Arts Symposium, Konya, 10/20/2011 - 10/22/2011
Yazicioglu D A, "Interior Design In Part of Theoretical Principles of Bioharmology", 2011, s. 61-70, International Building and Life Congress, Bursa, 3/24/2011 - 3/26/2011
Yazicioglu D A, "The Contributions of Concrete Usage as Recycle Material to Sustainability Value of Architectural Structure", 2010, s. 130-138, Greenage 1st International Symposium, Istanbul, 12/6/2010 - 12/8/2010
Yazicioglu D A, "The Evaluation of Green Roof Technology With Regard of Ecological Architecture", 2010, s. 149-160, Greenage 1st International Symposium, Istanbul, 12/6/2010 - 12/8/2010
Yazicioglu D A, "The Analysis of the Use of Material in Architectural Education ,in the Way of Digital Design Technology", 2010, s. 1093-1097, 4th International Computer and Instruction Technologies Symposium, Konya, 10/24/2010 - 10/26/2010
Yazicioglu D A, "The Efficient Use of Recycled Aluminium in the Construction Sector", 2010, s. 823-829, International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, 5/26/2010 - 5/28/2010
Yazicioglu D A, "Experimental Approaches in Design Education, International Symposium on East of the West - West of the East", 2010, s. 577-583, New Approaches in Art and Design, Istanbul, 6/8/2010 - 6/9/2010
Yazicioglu D A, "The Role of Computational Science for the New Identity of Architecture", 2010, s. 142-151, International Architecture Media Arts Symposium, Istanbul, 11/24/2010 - 11/26/2010
Yazicioglu D A, "Integration of Interior Architecture Education With Digital Design Approaches", 2010, s. 134, The Second International Kongress of Educational Research, Antalya, 4/29/2010 - 5/2/2010
Yazicioglu D A, "The Efficient Use of Recycled Plastic in the Construction Sector", 2009, s. 154-158, International Ecological Architecture and Planning Symposium, Antalya, 10/22/2009 - 10/25/2009
Polat D A, "A Sample of The Visual Impact of The Individual Area", 2009, s. 571-577, VIIIth Congress of The AISV-IAVS, Istanbul, 5/29/2007 - 6/2/2007, International Association for Visual Semiotics ”Cultures of Visuality”

National Conference Papers Presented and Published in Proceedings

Karaaslan T, Yazıcıoğlu D A, "Açık Plan Ofislerde Akustik Konforun Sağlanmasına Yönelik Veri Tabanı Modeli ve Bu Modelden Elde Edilen İstatistiksel Sonuçların İrdelenmesi", 2016, İÇLİS İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I, İstanbul, 6/16/2016 - 6/17/2016
Belek Fialho Teixeira M, Sağlar Onay N, Yazicioglu D A, "İTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde Bir Tasarım Stüdyosu: Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi İçin Farklı Yaklaşımlar", 2015, I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, 10/12/2015 - 10/13/2015
Yazicioglu D A, "Kitchen and Restaurant Design", 2015, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Sempozyumu, 29-30 April, 11/1/2015 - 11/1/2015, Guest speaker
Yazicioglu D A, "Bir Kamusal Strüktür Olarak Pavyon Yapılarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Biçimlenişi", 2014, 8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, İzmir, 6/26/2014 - 6/27/2014
Yazicioglu D A, "Yükseköğretim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin Revizyonu", 2013, VI-Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, 5/10/2013 - 5/11/2013, Basım aşamasında
Yazicioglu D A, "Bina Entegre Aktif ve Pasif Güneş Enerji Sistemlerinin İncelenmesi", 2012, s. 98-110, 1. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi, Uşak, 5/2/2012 - 5/5/2012
Yazicioglu D A, "Bilgisayar Teknolojilerinin Uzaktan Erişimle Mimarlık Eğitiminde Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi", 2011, s. 508-512, 1. Sanat Tasarım Eğitimi Sempozyumu Dün, Bugün, Gelecek, Ankara, 4/27/2011 - 4/29/2011
Yazicioglu D A, "Türkiye’de Tasarım Öncesi ve Ön Tasarım Evrelerinde İnşaat Maliyeti Tahmininde Kullanılan Veri Tabanlarının İncelenmesi", 2010, s. 145-152, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Ankara, 9/29/2010 - 10/1/2010
Yazicioglu D A, "Mutfaklardaki Teknolojik Ürünlerin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi", 2010, s. 643-655, 16.Ulusal Ergonomi Kongresi, Çorum, 12/3/2010 - 12/5/2010
Yazicioglu D A, "Sayısal Tabanlı Mimari Tasarım Sürecinin Maliyet Değişkenleri Üzerinden Kurgulanması", 2009, s. 37-40, III.Ulusal Sempozyum Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım/Mimari T, Istanbul, 5/11/2009 - 5/11/2009

Individual Conferences for Professionals in Interior Architecture Area

"It is a series of conferences that academics, trade associations and practitioners participated in, and continue for a full day. There are news reports on these conferences published on TV, magazines,", 2010, ., ., 3/23/2010 - 11/9/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 01", 2010, Serial Conferences, Istanbul, 11/9/2010 - 11/9/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 02", 2010, Serial Conferences, Ankara, 10/25/2010 - 10/26/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 03", 2010, Serial Conferences, Gaziantep, 10/4/2010 - 10/5/2010
"Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 04", 2010, Serial Conferences, Kayseri, 6/29/2010 - 6/29/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 05", 2010, Serial Conferences, Bursa, 6/22/2010 - 6/22/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 06", 2010, Serial Conferences, Istanbul, 6/15/2010 - 6/15/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 07", 2010, Serial Conferences, Istanbul, 6/11/2010 - 6/11/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 08", 2010, Serial Conferences, Istanbul, 4/27/2010 - 4/27/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 09", 2010, Serial Conferences, Bursa, 4/20/2010 - 4/20/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 10", 2010, Serial Conferences, Antalya, 4/13/2010 - 4/13/2010
Yazicioglu D A, "Analysis, Decision and Planing in Kitchen Design - 11", 2013, Serial Conferences, Izmir, 3/23/2010 - 3/23/2010