SearchYou can search among the site content.
 
Home Page > Publications > Thesis

Thesis


Phd Thesis

E.Garip, "Büyük Mağazalarda Tüketici Mekansal Davranışının Mekansal Dizim Çerçevesinde İrdelenmesi", Ph.D., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım, 2017
E.Garip, "Büyük Mağazalarda Tüketici Mekansal Davranışının Mekansal Dizim Çerçevesinde İrdelenmesi", Ph.D., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım, 2009

Master's Thesis

E.Garip, "Mimari Mekanlarda İçeride Olma Deneyimi: Yön Bulma ve Oryantasyon", B.S., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım, 2003